Drenatge Limfàtic

Què és i en què consisteix la seva tècnica

El sistema limfàtic forma part del sistema circulatori. Circula a través de ganglis, nòduls, conductes i vasos limfàtics que formen i condueixen la limfa des dels teixits fins al sistema circulatori. Recull l'excés de líquids extracel·lulars i toxines per retornar-los al corrent sanguini, posteriorment, eliminar-les. També circulen cèl·lules de grans dimensions, cèl·lules del sistema immune (limfòcits) i macromolècules ( com a vies ràpides per moure's pel cos).
La limfa és un líquid gairebé transparent que exerceix d'intermediari en el repartiment de nutrients entre la sang i els diferents teixits.
És important pel correcte funcionament del sistema immunitari, ja que produeix i condueix moltes cèl·lules del sistema immunitari.

drenaje_limfatico.jpg

Quina és la tècnica?
La tècnica manual del drenatge limfàtic s'utilitza per moure la limfa parada que es produeix amb la inflamació dels teixits cel·lulars subcutanis.
La limfa pot quedar estancada per diversos motius, molts d'ells relacionats amb els ganglis:
  • Per trastorns hormonals.
  • Després d'una intervenció de quirúrgica oncològica. Si han extret els ganglis axil·lars per tractar una neo de mama. O bé perquè hi hagi cicatrius que impedeixen el flux normal de la limfa cap al torrent venós
  • Possible que aparegui edema limfàtic després d'un traumatisme .
  • Pot donar-se malformacions dels ganglis limfàtics o tindre absència d'ells des del naixement.

L'edema limfàtic, o limfedema, és una inflamació produïda per acumulació de líquid ric en proteïnes. Signe molt típic que es diagnostica perquè aquest tipus d'edema s'obté en pressionar la zona afectada amb el dit. Aquesta pressió deixa una impremta molt característica, denominada fòvea, que tarda bastant a recuperar la seva forma inicial. Al contrari, quan l'edema s'ha format per retenció de líquid, la forma es recupera ràpidament.

¿Com és el drenatge limfàtic manual?
El drenatge limfàtic és una tècnica manual fisioterapèutica que es realitza amb les mans. Consisteix en una sèrie de maniobres suaus, repetitives i protocol·litzades, a través de les quals es fa el transport i la reabsorció de la limfa. Són manipulacions suaus, lleus i sense dolor, aconseguint portar la limfa fins al torrent venós i que desaparegui l'edema limfàtic.

Aquesta tècnica pot anar combinada o no, d'altres tècniques tipus bandatge específic, kinesiotape, exercici terapèutic, recomanacions nutricionals, o aparatologia pròpia.