Ecografia Múscul Esquelètica

Què és i en què consisteix la seva tècnica

L'ecografia és la tècnica d'imatge idònia per la visualització de teixits tous (músculs, tendons, lligaments, nervis, etc.), ja que és ràpida, innòcua, eficaç i permet estudis comparatius i dinàmics en temps real.
Ens permet complementar el diagnòstic de fisioteràpia avaluant de forma objectiva el teixit tou (músculs, tendons…) i valorar l'evolució d'una lesió.
A més ens permet realitzar tècniques invasives com la punció seca, l'EPI o epte, o la neuromodulació de forma segura i precisa.drenaje_limfatico.jpg

Indicacions
Complement pel diagnòstic fisioterapèutic sobretot en patologies de parts toves. (Tendinopaties, trencaments de fibres, trencaments musculars, calcificacions, fascitis plantars, bursitis, esquinços de lligaments, neuritis, compressions nervioses, fibrosi, etc.
Control de l'evolució d'una lesió
Guia per tècniques invasives com EPTE, punció seca, neuromodulació percutània... D'aquesta forma assegurem la tècnica de punció i la seva evolució.

Aplicació
1. Anamnesi i exploració manual per concretar la zona d'exploració a realitzar.
2. Exploració ecogràfica. L'exploració és totalment innòcua, indolora i segura, i permet l'exploració en estàtica o dinàmica de la lesió, contràriament a altres tecnologies de diagnòstic.
3. Exploració ecogràfica contralateral (costat sa), per valorar les asimetries.
4. Comparativa i conclusions.