Què és la tDCS?

Estimulació Transcranial per corrent directa

La tDCS o estimulació transcranial per corrents directes, és una tècnica de neuromodulació cerebral que aplica un corrent galvànic a baixa intensitat damunt del cuir cabellut (per això s'anomena transcranial) amb l'objectiu d'estimular àrees específiques del cervell.
L'aplicació d'estimulació elèctrica transcranial es realitzarà col·locant diferents elèctrodes en el crani en funció de les àrees corticals a estimular en cada cas i l'aplicació d'un corrent galvànic constant a través d'aquests elèctrodes.
Durant l'estimulació es produeixen una alteració del potencial de membrana de la neurona depenent de la seva polaritat.

La tDCS produeix un efecte neuromodulador de l'excitabilitat neuronal i afavoreix la neuroplasticitat cerebral, en la zona cerebral d'aplicació, i per tant la reorganització de les seves connexions neuronals, requerint per això l'aplicació de diverses sessions de manera regular, afavorint la millora clínica de múltiples patologies.

L'aplicació d'estimulació transcranial per corrent directe deu ser mitjançant un dispositiu amb certificat sanitari que garanteixi la seva aplicació. I la formació del personal també degudament certificada.

transcraneal.jpeg


BENEFICIS DE LA tDCS
L'aplicació d'estimulació transcranial per corrents directe (tDCS) és no invasiva i indolora. La introducció d'aquesta tècnica en la pràctica clínica permet la seva combinació amb altres tècniques, com neuromodulació percutània, electròlisi percutània, exercici terapèutic, etc., permetent la potenciació de les mateixes i accelerant els temps de recuperació i reduint el consum de fàrmacs.
Per la correcta aplicació de la tDCS es requereix que la mateixa es realitza amb una formació prèvia, que permet conèixer els protocols específics per cada tipus de patologia, així com les dosis de corrent aplicable, paràmetres desitjats, aspectes de seguretat en l'aplicació de la tècnica com por exemple la densitat de corrent màxim, efectes adversos y contraindicacions. Estem formats per ionclinics i Universitat Blanquerna.

transcraneal2.jpeg

COM S'APLICA LA tDCS
L'aplicació de tDCS té una gran evidència científica, sent el seu origen el camp de la psiquiatria i la psicologia, i en els últims anys l'evidència en camp del dolor i trastorns motors .
Els camps d'aplicació d'aquesta tècnica son:
Dolor neuropàtic crònic.
Dolor Crònic
Trastorns motors originats per lesions neurològiques com els derivats d'accident cerebrovascular (ICTUS) o altres.
Rehabilitació motora (aprenentatge neuromotor).
Migranyes
Atenció
Depressió
Ansietat
Addiccions

QUINS EFECTES SECUNDARIS TÉ LA tDCS?
Els efectes adversos d'aplicació d'aquesta tècnica són lleus, sent:
Picor.
Formigueig.
Cefalea (transitòria).
Sensació de cremor.
Incomoditat.