Fisioteràpia vestibular

Especialistes en prevenció i tractaments de patologies derivades per problemes al sistema vestibular

vestibular.jpg

 El sistema vestibular està format per parts de l'oïda interna i del cervell amb la funció de processar la informació sensorial relacionada amb el control de l'equilibri, la posició i moviment del cap i el moviment ocular. Quan una malaltia o lesió afecta aquestes àrees es produeixen símptomes com:
• Vertigen i mareig
• Desequilibri i desorientació espacial
• Problemes visuals
• Canvis en l'audició
• Canvis psicològics i/o cognitius
• Contractures cervicals per adaptació.

Patir aquests problemes pot causar dificultats per a portar una vida normal. Gràcies a la fisioteràpia vestibular podem millorar aquests símptomes mitjançant un conjunt d'exercicis per a disminuir la compensació vestibular i optimitzar així l'estabilitat del pacient.

La fisioteràpia pot ajudar a restablir l'estabilitat del pacient mitjançant la valoració dels captors posturals i el sistema vestibular i propioceptiu, i la teràpia manual especifica en cada cas, exercicis específics com exercicis visuals.